Príde muž na spoveď a hovorí:
– Pán farár, zhrešil som…