VTIP: Príde do krčmy chlap s čiernou mačkou v náručí.