Sviatky vianočné pohodovým časom pre každého z nás. Mali by sme sa hlavne pozastaviť nad tým, ako sa správame k nášmu okoliu a či naozaj nezištne bez nároku na odmenu pomáhame, kde sa len , rozdávame dobrú náladu a myšlienky.