Príde Fero za sekretárkou Ančou a hovorí jej:
– Anča, počúvaj, keď ti dám stovku, ukážeš mi prsia?
– No dobre, zíde sa.
A ukáže mu.